Nyheter
 • Nya skadegörare kräver nya lagar

  Kategorier: Diploida pinea, SLU
  Sverige saknar lagstiftning som gör att samhället kan ingripa om svampangrepp hotar att skada skogar, regionalt eller nationellt. "Vi behöver en lag som gör det möjligt för samhället att bromsa utvecklingen i tidigt skede" säger Jan Stenlid, professor i skogspatologi vid Sveriges lantbruksuniversitet.
 • Annons
 • ”Vi skapar värde åt hela samhället”

  Kategorier: LRF, äganderätt
  DEBATT Den som försörjer sig genom att aktivt äga och bruka skog skapar ett värde åt sig själv men samtidigt betydande värden för oss alla – för samhället. Vi ser tyvärr att det mer och mer petas i den enskildes rätt att äga och bruka sin mark. Det senaste övertrampet är regeringsbeslutet att utöka viltförvaltningsdelegationerna, skriver LRF Örebros regionstämma i ett uttalande.
 • Bengt Ek

  Kalkyl och känsla går att kombinera

  En virkesköpare erbjöd 530 kronor per kubikmeter, en annan 375. På samma post. Man kan väl säga att båda kunde räkna. Den ena köparen räknade på möjliga in­täkter i slutänden, den andre på låga kostnader, får man anta. Som tur var kunde även skogsägaren räkna, så marknaden fungerade.
 • Annons
 • Aspess vägleder andra

  När familjen Thureson förvärvade en gård 2006 ingick ett hybridaspbestånd. Nu har de blivit auktoriteter på området – och sammanställt sina erfarenheter i en broschyr.
 • Landsomfattande kampanj för svensk skog

  Nu drar Svenska Skogen igång sin första kampanj. Den syns över hela landet och vill få upp allmänhetens ögon för skogens stora framtidsmöjligheter. Man vill också öka förståelsen för skogen som resurs för ett hållbart samhälle.
 • Annons
 • Skogsprogram blir politik - på sikt

  Det blir verkstad av nationella skogsprogrammet. Efter strategiarbetet kommer en handlingsplan, enligt näringsdepartementet. Frågan är bara när. På Skogens dag i riksdagen, arrangerad av Kristdemokraterna i samarbete med Föreningen Skogen, stod skogsprogrammet och äganderätten i centrum.
 • Delade meningar om hållbart brukande

  Skogens nytta var förenande medan det fanns meningsskiljaktigheter om definitioner av hållbarhet, skriver Skogssverige i en rapport från Skogens dag i riksdagen.
 • Annons
 • Finska forskare sågar bioekonomistrategi

  68 finska forskare, varav 22 professorer, har skrivit ett brev där de uttrycker oro över den finska regeringens bioekonomistrategi. Den kommer inte att leda till önskade, positiva klimateffekter, skriver forskarna.
 • Nu kommer nya SKOGEN

  I dagarna får prenumeranterna SKOGEN 3/2017 i brevlådan – men den digitala utgåvan är tillgänglig här och nu! Temat den här månaden är Skogsekonomi – läs mer nedan!
 • Annons
 • Jobbar du målmedvetet på att öka tillväxten i skogen?

  I så fall hur? Väljer du särskilt plantmaterial? Provar du dikning eller särskilda skötselmetoder? Håller du koll på de senaste rönen? Eller litar du till naturen själv? Eller bryr du dig inte om kubikmeter? Svara på Månadens fråga!

Sidor